Hem  Om fastigheten  Om Kungens Kurva  Ritningar & kartbild  Bildgalleri  Hitta hit  Kontakt

   

Varje dygn passerar cirka 135 000 fordon fastigheten Lönngården 1 som är belägen vid E 4 an. Just nu lokal för uthyrning på plan 1. SE HÄR »

Fastigheten, med sitt utmärkta skyltläge vid E4:an, är synnerligen välbelägen i södra delen av Kungens Kurva Här erbjuds också en enastående exponeringsplats utomhus på gräsytan mellan byggnaden och E4:an. (Se vidare under ”Bildgalleri”). Fördelarna med läget kommer dessutom att förstärkas ytterligare då "Förbifart Stockholm" etablerats.

Kungens Kurva är Skandinaviens största handelsområde och omsätter idag, tillsammans med Skärholmen, nära 6 miljarder SEK per år. Varje dag besöker 41 000 människor Kungens Kurva. En synnerligen omfattande expansionsfas pågår i hela området och inom kort förväntas omsättningen öka med 30 %.

På fastigheten förekommer McDonald´s med en restaurang samt Jet Bensin med en automatbensinstation. Bägge dessa företag arrenderar marken av fastighetsägaren. Både McDonald´s, som själva äger och driver denna restaurang, och Jet Bensin uppger att de är mycket nöjda med sitt försäljningsresultat och antal kunder.
Jet Bensin uppger att mellan 600 – 700 kunder köper bensin på stationen varje dygn.

Mycket goda kommunikationer till bland annat Stockholm föreligger med T-bana (Skärholmens Centrum) och buss. Även mycket goda kommunikationer till Södertälje föreligger.

Byggnadsbeskrivning
År 1990 uppfördes byggnaden som inrymmer handels-, kontors-, höglager, lager samt lokaler för industri. Ytorna är fördelade på 6 plan. Byggnaden är delvis uppförd i souterrängutförande, stommen består av betong och stål och bjälklaget är utfört av armerad betong. Fasaderna är täckta med plåt och taket är belagt med papp. Byggnaden är försedd med från- och tillluftsventilation samt kyla. Transporthiss med kapacitet omfattande 1 000 kg finns.

Byggnadshistorik
Den drivande kraften bakom hela detta byggprojekt var företaget Klintberg & Way samt dess två grundare Mats Klintberg och Christer Way.
Själva byggnaden beställdes år 1987 och var tänkt att bli huvudkontor för General Motors (GM) verksamhet i Skandinavien. Dessa planer kom att ändras då GM under 1990-talet förvärvade Saab. Men planerna med GM utgjorde dock grunden för uppförandet av detta exklusiva ”bilhus”.

Följande verksamheter har bedrivits på fastigheten
Lagerhållning, försäljning samt distribution av reservdelar till amerikanska fordon.
Företaget Klintberg & Way AB, som för närvarande till stor del ägs av finska Metro Autogruppen, bedriver lagerhållning, försäljnings- och distributionsverksamhet på fastigheten.

Bilförsäljning samt flera bilverkstäder
1990 startade således bilförsäljningsverksamheten som bedrevs under firma Klintberg & Way AB. 1999 övergick verksamheten till Svenska Bil AB som för närvarande är Sveriges största återförsäljare av Saab, Opel och Chevrolet (General Motors). Även Svenska Bil AB ägs av Metro Auto Gruppen.

Beskrivning av lokaler och ytor
Lokalerna är så väl moderna som ljusa och konstruktionen respektive planlösningen medger en mycket hög flexibilitet beträffande anpassning till olika behov och verksamheter. Lokalerna är således även lämpliga för annat än bilverksamhet.

Byggnaden som omfattar en total bruttoarea (totalyta) om cirka 10 722 kvm samt en lokalarea om cirka 9 751 kvm, är fördelad på 6 plan som i huvudsak inrymmer följande lokaler och ytor:

Plan 6: UTHYRT
Cirka 520 kvm. Inrymmer kontor.

Plan 5: UTHYRT
Cirka 296 kvm. Inrymmer kontor.

Plan 4: UTHYRT
Cirka 2 494 kvm. Inrymmer utställning / höglager med kontor.
Högsta takhöjd: cirka 6 meter.

Plan 3: UTHYRT
Cirka 1 199 kvm.
Inrymmer höglager, arkiv, personalrestaurang, IT-rum och personalutrymmen.
Återtår att hyra ut: Utrymme för arkiv om 103 kvm LOA.

Plan 2: UTHYRT
Cirka 2 636 kvm.
Inrymmer verkstad / höglager med takhöjd om cirka 5 meter, två kundmottagningar samt rum för arbetsledning. Ytterligare höglager med takhöjd om cirka 5,40 meter och varumottagning finns. Verkstaden inrymmer 16 arbetsplatser varav samtliga är försedda med fordonslyftar.
Sedan verkstaden m.m. är uthyrd återstår följande lokaler att hyra ut:
Höglager om 762 kvm LOA med takhöjd om ca 5,40 meter. Till höglagret hör lastkaj med två platser. Lokalen är försedd med sprinkler. Hög grad av skydd mot inbrott och brand. Stora fönsterpartier ger bra ljus i hela lokalen. Kontorsdel kan inredas i lokalen.

Plan 1: DELVIS UTHYRT - SE TILLGÄNGLIG AREA HÄR »
Cirka 2 560 kvm.
Inrymmer höglager, verkstäder och garage. För närvarande leveransverkstad med en fordonslyft samt spolplatta för två fordon. Tidigare även plåtverkstad, lackeringsbox och lager. På plan 1 finns även en verkstad, vilken omfattar fyra arbetsplatser. Takhöjd cirka 3,80 meter samt beträffande höglager cirka 5,40 meter. Plan 1 är delvis utfört i souterräng. Utöver ovanstående ytor föreligger förrådsutrymmen samt ytor för kundmottagning etc.

Övrigt:

Byggnaden är försedd med sju stora ”varulagerportar” samt en något mindre varu-lagerport.
Vissa vägar är försedda med markvärme. Fastigheten är inhägnad. På fastigheten finns rikligt med parkeringsplatser.
På fastigheten förekommer McDonald´s med en restaurang samt Jet Bensin med en automatbensinstation. Bägge dessa företag arrenderar marken av fastighetsägaren.

Fakta i korthet - Kv. Lönngården 1

Fastigheten:
Lönngården 1, Huddinge kommun.

Adresser:
Kungens Kurvaleden 1–3 samt Lindvretsvägen 4–12

Ägare:
KB Lönngården.

Areal:
Avser fastigheterna Lönngarden 1 och Lönngarden 7: 27 503 kvm.

Avstånd:
Från Stockholm Centrum (Sergels Torg): Cirka 17,6 km . Från Södertälje: Cirka 22 km. Från Huddinge Centrum: Cirka 9,9 km. Från Arlanda Flygplats: Cirka 57 km. Från Bromma Flygplats: Cirka 19 km. Källa: Eniro.